GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Znaczenie inwestycji

Rozbudowa wybudowanej w 1970 roku stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice jest ważna nie tylko dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wymiana infrastruktury stacyjnej przyniesie także wymierne korzyści dla całego miasta Opola. Dzięki rozbudowie zostanie ograniczone do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia usterek, których konsekwencje mogą być znaczącą niedogodnością nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także licznych w regionie przedsiębiorstw, dla których pewność dostaw energii elektrycznej jest gwarantem ciągłości produkcji. Rozbudowie będzie towarzyszyć rewitalizacja terenów okalających stację, obejmująca m.in. uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, korzystnie wpływające na jego walory estetyczne.