GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Spotkanie informacyjne

Na początku czerwca 2014 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Opola dotyczące inwestycji „Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Groszowice”. Spotkanie ma na celu przedstawienie mieszkańcom informacji na temat rozpoczętej inwestycji oraz zapoznania ich z jej przebiegiem i celami. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także folder informacyjny i strona WWW inwestycji, gdzie zawarte będą wszelkie niezbędne informacje dotyczące rozbudowy.
Szczegóły dotyczące spotkania (czas oraz miejsce) zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Organizatorem spotkania jest Mota-Engil Central Europe S.A. – Wykonawca inwestycji.
Serdecznie zapraszamy!


‹ Powrót do aktualności