GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Spotkanie informacyjne – relacja

Dnia 12 czerwca 2014 roku, w Hotelu-restauracji „Pod Złotą Koroną” w Opolu, odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dzielnicy Groszowice dotyczące inwestycji „Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice”. Podczas spotkania zaprezentowany został folder informacyjny dotyczący inwestycji, przeznaczony dla mieszkańców, oraz wyświetlono prezentację. Przedstawiono najważniejsze aspekty planowanej  rozbudowy  oraz omówiono jej cele. Podano także generalne informacje o funkcjonowaniu stacji elektroenergetycznych oraz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Odpowiedziano również na wszystkie pytania uczestników. Spotkanie zorganizował Wykonawca inwestycji – firma Mota-Engil Central Europe S.A.

1 3 2


‹ Powrót do aktualności