GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Rola stacji elektroenergetycznej

Transfer energii elektrycznej od wytwórców (elektrownie) do odbiorców (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa itp.) wymaga zastosowania wielu urządzeń i obiektów elektroenergetycznych. Jednymi z najważniejszych elementów tego systemu są linie napowietrzne najwyższych napięć (o napięciu 400 kV i 220 kV) oraz systemowe stacje elektroenergetyczne o napięciu 220 i/lub 400 kV.

Elektrownie wytwarzają energię, a następnie przesyłają ją liniami napowietrznymi do ponad 100 stacji elektroenergetycznych rozmieszczonych na terenie całego kraju (do których należy także stacja Groszowice). Transport odbywa się liniami najwyższych napięć (220 kV lub 400 kV), ponieważ im wyższe napięcie, tym mniejsze straty energii podczas przesyłu. Kolejnym etapem drogi energii elektrycznej od wytwórców do odbiorców, jest przesyłanie energii przez stacje 220/110 kV do mniejszych stacji elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 10 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców komunalnych (gospodarstwa domowe) i przemysłowych.

 

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy.
Źródło: materiały Inwestora i Wykonawcy