GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Inwestor rozbudowy rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, opublikował pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju.
Publikacja przedstawia wpływ działalności spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne, oraz społeczeństwo.

Raport dostępny jest na stronie internetowej PSE pod adresem: http://www.pse.pl/index.php?dzid=139&did=2124


‹ Powrót do aktualności