GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

W listopadzie prowadzone były prace związane z wymianą wyłącznika 220kV w polu liniowym Ząbkowice. Obecnie rozpoczęto wymianę wyłączników w polach 220kV Kędzierzyn, AT-2 (220kV) i AT-2 (110kV). Równolegle z pracami modernizacyjnymi rozdzielni 220kV prowadzone są prace związane z budową dróg. W grudniu planowane jest zakończenie prac związanych z sieciami wodno–kanalizacyjnymi oraz wykonaniem drenażu terenowego rozdzielni 220kV.

 

IMG_2747 IMG_3161 IMG_3158 IMG_3152 IMG_2800


‹ Powrót do aktualności