GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

29 września Prezydent Miasta Opole wydał decyzję środowiskową dla inwestycji „Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice”.
W dniu 23 września została wydana Decyzja Pozwolenia na Budowę dla zakresu dobudowy kanałów kablowych na SE 220kV Groszowice.
W dniu 20 Października została wydana Decyzja Pozwolenia na Budowę dla zakresu budowy pola 220kV FW Nysa.
W połowie października na terenie Stacji Groszowice odbyły się prace rozbiórkowe istniejących budynków. Od 16 października prowadzona była wycinka drzew i krzewów. Rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów mogło nastąpić dopiero po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków, który kończy się 15.10.
Pod koniec października rozpoczęto organizowanie zaplecza budowy oraz prace geodezyjne.
Poza tym uporządkowano teren, o który rozbudowywana będzie stacja oraz uzupełniono uszkodzone istniejące ogrodzenie.
W najbliższym miesiącu wykonawca przystąpi do prac budowlanych i elektromontażowych związanych z budową pola 220kV do którego w przyszłości przyłączona zostanie Farma Wiatrowa.


‹ Powrót do aktualności