GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

Obecnie realizowane prace dotyczą budowy budynku technologicznego. Aktualnie zakończono prace nad stanem surowym i przystąpiono do robót wykończeniowych wewnątrz budynku. Docelowo w budynku technologicznym zabudowane zostaną urządzenia zasilania potrzeb własnych stacji 220kV, urządzenia automatyki zabezpieczeniowej i telekomunikacji, których funkcjonalność i konfiguracja zapewniają bezobsługową obsługę stacji.
Poza pracami budowlanymi realizowane są prace z zakresu energetycznego związane z budową pola łącznika szyn 220kV. Zainstalowane zostały fundamenty i konstrukcje wsporcze oraz wysokie, trwa montaż aparatury pierwotnej 220kV tj. przekładników prądowych i napięciowych, wyłącznika 220kV, odłączników 220kV.

Ponadto, z końcem kwietnia 2015 Mota Engil zgłosiła do UM Opole wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na osiedlu Grotowice w Opolu. Projekt nasadzeń został opracowany, a następnie zrealizowany, w ramach nasadzeń zastępczych, w miejsce drzew i krzewów jakie musiały zostać usunięte dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej.
Łącznie na osiedlu Grotowice posadzonych zostało ponad 300 drzew.
Wśród nasadzonych drzew i krzewów znajdują się :
– lipa drobnolistna Tilia cordata
– klon zwyczajny Acer platanoides
– platan klonolistny Platanus acerifolia
– brzoza brodawkowata Betula pendula
– lipa drobnolistna ‚Green Globe’ Tilia cordata ‚Greegn Globe’
– klon zwyczajny ‚Crimson Sentry’ Acer platanoides ‚Crimson Sentry’
– klon zwyczajny ‚Crimson King’ Acer platanoides ‚Crimson King’
– robinia biała ‚Umbraculifera’ Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera’
– tawuła japońska Spirea japonica
– żylistek mieszańcowy
– jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius
– dereń biały Cornus alba

Zapraszamy do letniego spaceru i wypoczynku w sąsiedztwie rozkwitających drzew i krzewów.


‹ Powrót do aktualności