GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice – Marzec 2015

W marcu bieżącego roku na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice prowadzone były prace związane z budową budynku technologicznego na potrzeby modernizowanej rozdzielni 220kV. Równolegle do prac związanych z budynkiem technologicznym dobudowywane jest nowe pole rozdzielni 220kV – pole łącznika szyn 220kV. Dzięki nowemu polu w rozdzielni 220kV będzie można wykonywać mniej czynności ruchowych dla jednego przełączenia, co wpłynie pozytywnie na żywotność aparatury zainstalowanej w stacji Groszowice.


‹ Powrót do aktualności