GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

W kwietniu 2015 roku na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice kontynuowane były prace związane z budową nowego budynku technologicznego. Do chwili obecnej zostały wybudowane główne ściany nośne, w maju równocześnie z montażem dachu prowadzone będą pracę wykończeniowe wewnątrz budynku technologicznego. Do końca maja planowane jest wykonanie budynku do stanu zamkniętego. W maju 2015 planowana jest kontynuacja prac związanych z budową pola łącznika szyn 220kV, do tej pory zainstalowane zostały fundamenty oraz część konstrukcji wysokich oraz wykonano ciągi uziemiające.


‹ Powrót do aktualności