GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

W bieżącym miesiącu uzyskano pozwolenie na użytkowanie pola Łącznika Szyn 220 kV. Zgłoszone zostało również zakończenie prac budowlanych, dotyczących pola FW Nysa.

Aktualnie prowadzone są prace obejmujące uporządkowanie stacji oraz makro- i mikroniwelację terenu na rozdzielni 220 kV.

Ostatni etap modernizacji stacji, związany z wymianą wyłączników 220kV i 110kV oraz urządzeń automatyki zabezpieczeniowej w polach 220kV linii Kędzierzyn oraz autotransformatora AT2 str 220kV, 110kV, 15kV, planowany jest do wykonania w okresie od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r.


‹ Powrót do aktualności