GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

W sierpniu 2016 r. przeprowadzone zostały próby napięciowe nowo wybudowanych pól 220kV – pole farmy wiatrowej Nysa oraz pola 220kV Łącznika Szyn. Po pozytywnych próbach napięciowych pole łącznika szyn 220kV zostało poddane próbom obciążeniowym i załączone do pracy. W miesiącu sierpniu zakończone zostały roboty drogowe związane z drogami i chodnikami wewnętrznymi.

Ostatni etap modernizacji stacji, związany z wymianą wyłączników 220kV i 110kV oraz urządzeń automatyki zabezpieczeniowej w polach 220kV linii Kędzierzyn oraz autotransformatora AT2 str 220kV, 110kV, 15kV, planowany jest do wykonania w okresie grudzień 2016-luty2017


‹ Powrót do aktualności