GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

16 kwietnia uruchomione zostały pola linii Ząbkowice i autotransformator AT1 220/110kV o mocy 160MVA. Uruchomiona została również nowa aparatura łączeniowa, pomiarowa i zabezpieczeniowa dla pola Ząbkowice i autotransformatora AT2. Uruchomiono również system sterowania i nadzoru pozwalający na zdalny monitoring parametrów sieci oraz na sterowanie aparaturą łączeniową.

Obecnie trwają prace związane z budową dróg wewnętrznych na terenie stacji oraz budowa głównego zjazdu na teren R220kV z ulicy Oświęcimskiej. Trwają też prace związane z przygotowaniem napięcia i wprowadzeniem do KSE pól Łącznika Szyn 220kV oraz pola farmy wiatrowej FW Nysa.


‹ Powrót do aktualności