GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

W styczniu rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją pól 220kV linii Ząbkowice i AT1, po wykonaniu modernizacji w/w pola będą sterowane i zasilane z nowego budynku technologicznego. Równolegle z pracami modernizacyjnymi rozdzielni 220kV prowadzone są prace związane z budową dróg i wykończeniem budynku technologicznego.


‹ Powrót do aktualności