GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

W czerwcu realizowane były prace związane z wykończeniem budynku technologicznego. Zakończono montaż aparatury 220kV w nowym polu „Łącznika szyn 220kV”. Równolegle z pracami wykończeniowymi budynku technologicznego prowadzone są prace związane z budową nowych kanałów kablowych razem z instalacją odwadniającą kanały kablowe.


‹ Powrót do aktualności