GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

Na obecnym etapie zakończone prace związane z modernizacją pól 220kV i 110kV. Uruchomiona została automatyka zabezpieczeniowa, urządzenia telekomunikacji oraz system sterowania i nadzoru.

Tym samym zrealizowany został już główny zakres robót energetycznych przewidzianych w ramach zadania.

Obecnie realizowane są prace porządkowe a także zazielenienie i niwelacja terenu.

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie testów końcowych w zakresie zdalnego sterowania i sygnalizacji, których pomyślne zakończenie pozwoli na przekwalifikowanie obiektu na stację bezobsługową.


‹ Powrót do aktualności