GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Postęp prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice

W grudniu 2016 na terenie rozdzielni SE Groszowice rozpoczęte zostaną prace związane z modernizacją pól 220kV Kędzierzyn i AT2. W ramach prowadzonych prac zmodernizowane będzie pole linii 220kV na terenie stacji elektroenergetycznej SE Kędzierzyn.

 


‹ Powrót do aktualności