GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Groszowice

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Groszowice zlokalizowana jest w Opolu, przy ul. Oświęcimskiej 55 (mapa). Od strony wschodniej i południowej otoczona jest gruntami rolnymi. Od zachodu odgranicza ją ul. Oświęcimska, od północy sąsiaduje z zabudowaniami mieszkalnymi.

Powierzchnia terenu stacji wynosi ok. 4,8 ha, w tym rozdzielnia 220 kV zajmuje ok. 1 ha. Obszar stacji zwiększy się o ok. 0,6 ha, o teren trzech przyległych działek, które już zostały wykupione przez Inwestora PSE S.A. Na nowej powierzchni wybudowane zostaną pola 220 kV FW Nysa, łącznik szyn oraz budynek technologiczny i zbiorniki wody ppoż.

Umowa na rozbudowę rozdzielni podpisana została 09.12.2013 r.

Stacja wraz z działkami przeznaczonymi pod rozbudowę znajduje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Groszowice – Metalchem w Opolu.

Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej. Dzięki rozbudowie zostanie ograniczone do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia usterek, których konsekwencje mogą być znaczącą niedogodnością nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także licznych w regionie przedsiębiorstw, dla których pewność dostaw energii elektrycznej jest gwarantem ciągłości produkcji. Rozbudowie będzie towarzyszyć rewitalizacja terenów okalających stację, obejmująca m.in. uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, korzystnie wpływające na jego walory estetyczne.

mapa-powiazanie-stacji-GRO
Powiązanie stacji 220/110 kV Groszowice z siecią 220 kV
Źródło: materiały Wykonawcy