GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Charakterystyka inwestycji

Inwestycja obejmuje rozbudowę rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Groszowice, zlokalizowanej przy ul. Oświęcimskiej w Opolu-Groszowicach, (patrz mapa lub ‎GPS 50°36’50.4″N 17°58’16.5″E).


glowna

Prace będą obejmowały m.in.:

  • demontaż dotychczasowej aparatury stacyjnej,
  • rozbudowę układów automatyki stacyjnej i teleinformatyki,
  • wymianę wszystkich kabli sterowniczych na terenie rozdzielni 220 kV i w polach 110 kV AT1 i AT2,
  • podłączenie i uruchomienie nowej aparatury stacyjnej,
  • modernizację i wykonanie nowych dróg, przebudowę oświetlenia, ogrodzenia stacji oraz wykonanie ochrony obwodowej obiektu, zazielenienie terenu.

Przedmiotem inwestycji jest min. dobudowa na istniejącej rozdzielni 220kV nowego pola 220kV, na potrzeby przyłączenia linii kablowej 220kV wychodzącej z Farmy Wiatrowej Nysa. Zapewni to odbiór energii elektrycznej wytwarzanej przez farmę wiatrową i jej przesył do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Dodatkowo inwestycja ma na celu  wymianę wyeksploatowanej aparatury 220kV oraz przebudowę rozdzielni  220kV w stację w pełni bezobsługową.

W tym zakresie wykonany będzie nowy budynek technologiczny, w którym zabudowana zostanie aparatura zasilająca urządzenia stacyjne, aparatura automatyki zabezpieczeniowej, aparatura kontrolno-pomiarowa, aparatura telekomunikacyjna oraz zbudowany zostanie system sterowania i nadzoru umożliwiający podgląd w regionalnych i krajowych centrach nadzoru głównych parametrów oraz zdalne sterowanie aparaturą łączeniową zainstalowaną na stacji.

Ponadto w zakresie modernizacji stacji wymieniona zostanie część wyeksploatowanej aparatury 220kV oraz kable sterownicze i zasilające, wykonana zostanie infrastruktura wewnętrzna w postaci dróg i chodników oraz kanalizacji.

Inwestycja poza zapewnieniem odbioru energii elektrycznej z budowanej farmy wiatrowej zwiększy niezawodność stacji a tym samym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.