GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Kto realizuje inwestycję

Podmiotami odpowiedzialnymi za rozbudowę rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice są:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PSE Inwestycje S.A.  oraz Mota-Engil Central Europe S.A.

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

pse_logo_www

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV o częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za pełnienie obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzą (stan na 31.12.2015 r.):

257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym:

  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
  • 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km,
  • 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km,
  • 106 stacji najwyższych napięć (NN)
  • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

www.pse.pl


Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.

logo_poziom_pole_ochronne_PSE

Grupa Mota-Engil, firma z ponad 67-letnim doświadczeniem i lider na rynku portugalskim, stanowi punkt odniesienia na arenie międzynarodowej pod względem połączenia wybitnych umiejętności technicznych w dziedzinach inżynierii i budownictwa, ochrony środowiska i usług, projektów infrastruktury transportowej, górnictwa oraz prac elektroenergetycznych.

Dzięki swojej obecności w 20 krajach, na 3 kontynentach, Grupa Mota-Engil koncentruje swoją działalność na trzech obszarach geograficznych – w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Na każdym z rynków gwarantuje takie same standardy jakościowe, wydajność produkcji i precyzję wykonania. W Polsce Grupa obecna jest od 1997 roku. Od tego czasu wykonała ponad 500 projektów w całym kraju.

www.mota-engil-ce.eu