GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

FAQ

1. Czy zmieni się otoczenie stacji?

TAK, zostanie zagospodarowana działka sąsiadująca ze stacją o łącznej powierzchni ok. 0,6 ha. Zostanie także zamontowane oświetlenie stacji, które dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z pobliskiego przystanku autobusowego.

2. Czy stacja jest bezpieczna dla środowiska naturalnego?

TAK, stacja 220/110 kV Groszowice jest bezpieczna dla środowiska naturalnego. Oddziaływanie stacji na środowisko jest minimalne i stale kontrolowane, tak by nigdy nie przekroczyło norm zgodnych z przepisami.

3. Czemu służy rozbudowa stacji?

Inwestycja zagwarantuje poprawę warunków zasilania Miasta Opola, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do regionów połączonych ze stacją Groszowice liniami 110 kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ w województwie opolskim, oprócz znacznej liczby odbiorców indywidualnych, zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu – stabilne zasilanie jest bowiem, obok infrastruktury drogowej, warunkiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i zachęci nowych inwestorów.

4. Czy podczas budowy będą przerwy w dostawach prądu?

NIE, mimo dużej skali przedsięwzięcia wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Groszowice zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii – mieszkańców i zakładów pracy.

5. Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na środowisko?

NIE, po modernizacji oddziaływanie na środowisko i okolicę pozostanie na niezmiennym, znikomym poziomie.

6. Czy przebudowa stacji będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

NIE, prace na dotychczasowym i nowym terenie stacji mają charakter typowo budowlany. Jedyną dodatkową uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu – koparki, wywrotki itp.